کارگاه پرورش عزت نفس - دوره سوم

کارگاه پرورش عزت نفس راه زندگی
سرفصل‌ها: 

در این دوره می آموزید:

چگونه از احساسات منفی دوران کودکی رها شوید.

چگونه در لحظه بر فشارهای منفی غلبه کنید.

چگونه خودتان را عمیق قبول کرده و دوست داشته باشید.

چگونه جراحت هایی که بر قلبتان وارد شده را ترمیم کنید.

چگونه بانک نوازشی خود را پر کنید.

چگونه کودک درون خود را حمایت کنید.

چگونه اثر برخی خاطرات منفی خود را تغییر دهید.

و تکنیک های متعدد دیگر برای بدست آوردن اقتدار درونی

جمع ساعات دوره: 
10ساعت
تاریخ برگزاری جلسه اول: 
پنجشنبه, 11 بهمن, 1397 - 08:30 تا 13:30
تاریخ برگزاری جلسه دوم: 
جمعه, 12 بهمن, 1397 - 08:30 تا 13:30
هزینه: 
245,000 تومان