درباره ما

هدف مجموعه راه زندگی در جهت رشد شخصی و ارتقا افراد از نظر فردی، اجتماعی، مالی و معنوی پایه گذاری شده و با استفاده از تجربه ها، تحقیقات، مطالعات، تمرینات و توانمندی های آقای قاسمی نژاد از سال 1394 کار خود را آغاز نموده است. در همین راستا دوره هایی توسط این مجموعه برگزار شده است.

امید که بتوان این زمینه کاری را در جهت افزایش آگاهی جامعه بکار گرفته و گسترش داد.

جهت اطلاع از سابقه کاری این مجموعه به لینک های ارائه شده جهت تماس با ما مراجعه فرمائید.