پرورش معنوی

سرفصل‌ها: 

روش های اثرگذاری و اصلاح سیستم های انرژیکی، زندگی های تاریخی و ...

جمع ساعات دوره: 
10ساعت
تاریخ برگزاری جلسه اول: 
پنجشنبه, 2 آبان, 1398 - 09:00 تا 14:00
تاریخ برگزاری جلسه دوم: 
جمعه, 3 آبان, 1398 - 09:00 تا 14:00
هزینه: 
500,000 تومان