دوره ایموشن کد

سرفصل‌ها: 

سرفصل های دوره آموزشی ايموشن کد شامل موارد زیر می باشد:

- نحوه برقراری ارتباط با ناخودآگاه

- نحوه استفاده از شاقول در ایموشن کد

- تعريف احساسات گیر افتاده

- آشنایی با خواص درمانی و تاثیرات آهنربا

- آزادسازی احساسات گیر افتاده

- درمان مشکلات جسمی، روحی، روانی و احساسی

- آزادسازی احساسات گیرافتاده موروثی

- تعریف دیوار قلب و نحوه آزاد ساختن احساسات گیرافتاده از آن

- درمان به روش های جایگزین و غیابی

- ايموشن کد برای درمان حيوانات

و تکنیک های درمانی سایر روش ها و بسیاری مطالب ارزنده دیگر

جمع ساعات دوره: 
10ساعت
تاریخ برگزاری جلسه اول: 
پنجشنبه, 3 اسفند, 1396 - 08:30 تا 13:30
تاریخ برگزاری جلسه دوم: 
جمعه, 4 اسفند, 1396 - 08:30 تا 13:30
هزینه: 
270,000 تومان